Innkalling til elstraorinært årsmøte mandag 17.desember i Stiklestad Golfklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stiklestad golfklubb

Møtet avholdes mandag 17. desember 2018, klokken 18.00,

i klubbhuset på Stiklestad Golfklubb.

Bakgrunn

På årsmøtet Torsdag 22. mars 2018 ble det vedtatt at styret

skulle legge frem et forslag til ny organisasjonsplan senest

årsmøtet i 2019.

 

Styrets forslag til ny organisering

Se vedlegg

Saksliste

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen.

Sak 4. Ny organisasjonsplan for Stiklestad golfklubb

Fra referat årsmøte 22.03.18

 

Sak 9 Behandle klubbens organisasjonsplan

Styret legger fram forslag til organisasjonsplan

senest på årsmøtet 2019.

John Ragnar legger fram forslag om ny

organisasjonsplan.

Årsmøtet vedtar styrets forslag.

John Ragnar Sæthers forslag oversendes styret.

Kontrollkomite velges på årsmøtet 2019.

Trykk for storside ! >>

Samarbeidspartnere og sponsorer

1/3

Klubbhuset/Proshop:   Vintertid  - se Golfbox

Proshop ansvarlig:      Styret

Daglig leder:              Petter Hagstrøm

Ansv.red:                   Daglig leder

golfbox.png
  • Wix Facebook page

Stiklestad Golfklubb                       Adr: Sørskagveien 2, 7655 VERDAL                  Telefon: 918 26 010 ( ikke bruk SMS)               E-post:  klubbpost@stiklestad-golfklubb.no           Web:  www.stiklestadgolf.com