Innkalling til ekstraordinært årsmøte

i Stiklestad golfklubb med etterfølgende medlemsmøte. 

 

Møtet avholdes tirsdag 19. november 2019, klokken 18.00, i klubbhuset

på Stiklestad Golfklubb. 

Bakgrunn 

På årsmøtet Torsdag 14. februar 2019 ble det vedtatt at kontingenter og

avgifter for 2020 skal fastsettes på et ekstraordinært årsmøte, høsten 2019.

 

Fra protokoll årsmøte 14.02.19 

Sak 7 Fastsette medlemskontingent 

At det avvikles et ekstraordinært årsmøte på høsten der kontingenten for

påfølgende år fastsettes. Enstemmig vedtatt.

 

Saksliste ekstraordinært årsmøte 2019 

  • Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede

  • Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

  • Sak 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen. 

  • Sak 4. Kontingenter og avgifter for 2020 

 

 

Saksdokumenter er offentliggjort på klubbens hjemmeside 05.11.2019

Medlemsmøtet begynner rett etter årsmøtet.

Her blir det orientering om blant annet arbeidet med klubbens

sportslige plan, drift og økonomiske stilling.

Samarbeidspartnere og sponsorer

1/3

Klubbhuset/Proshop:   Vintertid  - se Golfbox

Proshop ansvarlig:      Styret

Daglig leder:              Petter Hagstrøm

Ansv.red:                   Daglig leder

  • Wix Facebook page
golfbox.png

Stiklestad Golfklubb                       Adr: Sørskagveien 2, 7655 VERDAL                  Telefon: 918 26 010 ( ikke bruk SMS)               E-post:  klubbpost@stiklestad-golfklubb.no           Web:  www.stiklestadgolf.com