SPORTSPLAN 2020-2023

Sportsplan 2020-2023   Stiklestad Golfklubb
 

 

 


Innholdsfortegnelse


1 Forord............................................................................................................................................................. 3
2 Innledning ......................................................................................................................................................3
3 Sports- og Aktivitetskomiteen ...................................................................................................................... 3
4 Verdigrunnlag, visjoner og mål...................................................................................................................... 3
5 Spillerutvikling .............................................................................................................................................. 3
5.1 Individuelle turneringer ............................................................................................................................. 4
5.2 Lagturneringer ........................................................................................................................................... 4
6 Sportslige aktiviteter .....................................................................................................................................4
6.1 Barn- og Juniorgolf .................................................................................................................................... 4
6.1.1 Uttakskriterier Lag NM junior ..................................................................................................................4
6.2 Golfgruppa ..................................................................................................................................................5
6.2.1 Damegolf .................................................................................................................................................5
6.3 Elitegruppa ................................................................................................................................................ 5
6.3.1 Uttakskriterier Lag NM damer og herrer .................................................................................................5
6.4 Seniorgolf .................................................................................................................................................. 6
6.4.1 Uttakskriterier Lagmesterskapet ............................................................................................................6
7 Støtte til turneringer .....................................................................................................................................6
7.1 Støtte til spillere på høyere nivå ................................................................................................................7
8 Klubbdommere ..............................................................................................................................................7

 


Stiklestad Golfklubb
 

 


1 Forord


Denne første utgaven av sportsplanen er laget av Sports- og Aktivitetskomiteen i Stiklestad Golfklubb for godkjenning på Årsmøtet i klubben. Sportsplanen er laget for å samle gruppenes arbeid, og gi bedre retningslinjer for hvordan vi skal drive vår aktivitet. Klubben har de siste årene gjort en stor innsats for å skape aktivitet i de forskjellige gruppene. Sportsplanen vil tilstrebe å speile den aktiviteten som allerede finnes, samt sette agenda for den sportslige satsningen videre.


2 Innledning


Formålet med denne sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i Stiklestad Golfklubb, og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Vi har i dag aktive golfere i gruppene Barn- og Juniorgolf, Elitegruppa, Damegolf og Seniorgruppa. Vi har en stor aktivitet i alle grupper gjennom hele sesongen, som drives på dugnadsbasis av frivillige og foreldre i de enkelte gruppene. Vi ser også at interessen for golf som en helårsidrett er økende nå som vi har egen simulator på klubben og tilbudene i Trondheim øker vinterstid.


3 Sports- og Aktivitetskomiteen


Sports- og Aktivitetskomiteen vil fra nå av består av en leder, som også er med i Styret i klubben, samt lederne for gruppene Barn- og Juniorgolf, Golfgruppa (inkludert Damegolf), Elitegruppa og Seniorgruppa.
Sports- og Aktivitetskomiteen
Barn- og Juniorgolf
Golfgruppa
Elitegruppa
Seniorgruppa
Leder for Sports- og Aktivitetskomiteen har ansvar for å utarbeide og forbedre denne sportsplanen i samarbeid med lederne av alle gruppene.


4 Verdigrunnlag, visjoner og mål


Dette kapitlet beskriver klubbens verdigrunnlag, visjoner og mål. Det er viktig at alle gruppeledere, trenere og tillitsvalgte setter seg grundig inn i dette kapitlet og etterlever verdiene som presenteres i praksis i hver av gruppene.
Den sportslige satsningen bygger på klubbens eget verdigrunnlag som er «litt din». Dette betyr:
- En medlemsstyrt organisasjon og et inkluderende og sosialt miljø.
- Åpenhet, ærlighet og tydelighet om virksomheten til medlemmer og lokalsamfunn.
- Dugnadsånden og fellesskapsfølelsen står sterkt.


Komiteens arbeid gjennom det sportslige tilbudet skal spesielt fokusere på:
- Inkluderende aktiviteter
- Positive golfopplevelser
- Trivsel


5 Spillerutvikling


Klubben har som mål at så mange som mulig av klubbens medlemmer deltar på sportslige arrangementer i egen klubb, men også hos andre klubber. For å utvikle den enkelte spiller sine ferdigheter i golf er det spesielt ønskelig med deltagelse i turneringer og turneringsserier hvor det spilles brutto slaggolf.
 


5.1 Individuelle turneringer


I Norge i dag finnes det individuelle turneringer for alle aldre og nivåer, slik som:
- Narvesen Tour (regional turneringsseire for barn og junior)
- Srixon Tour (øverste nivå for barn og junior i Norge)
- Region Tour (regionalt tilbud for alle)
- Norges Cup (øverste nivå i Norge for alle)
- Sissener Classic Tour (senior turneringer både regionalt og landsdekkende)


5.2 Lagturneringer


Det konkurreres også som lag, og klubben har som et sportslig mål å være representert i alle lagturneringene i Norge. Lagturneringene i dag er Lag NM junior, Lag NM og Lagmesterskapet (senior).


6 Sportslige aktiviteter


6.1 Barn- og Juniorgolf


Gruppen er satt sammen av foreldregruppen og klubbens trener. I sesongen fra medio mai til medio oktober skal det være organiserte aktivitet hver uke med treningsfri i fellesferien.
All barn og junioraktivitet i klubben bygger på verdiene: Glede, Miljø, Trygghet og Mestring som også gjenspeiler klubbens verdigrunnlag. Klubben lever etter prinsippet «flest mulig, lengst mulig» og ønsker med dette å bygge et miljø med barn og ungdom som trives og har det artig sammen.
Våre treninger skal preges av at alle blir sett, og at vi legger til rette for så vel idrettslig, som personlig utvikling.
Mål – Personlig utvikling:
- Føle seg som en i gjengen.
- Økt selvtillit og selvfølelse.
- Mestringsfølelse.
- Respekt for andre mennesker.
Mål – Idrettslig utvikling:
- Utvikle basisferdigheter for idrett generelt og golf spesielt.
- Trene på en trygg og sikker måte tilpasset alder.
- Utvikle selvstendige golfspillere med indre motivasjon.
- Legge til rette for et godt tilbud til de som ønsker å konkurrere.
Gruppen skal arrangere Diplom-Is Cupen og Stjernejakt som et lokalt tilbud til alle barn og juniorer i klubben. Gruppen har også ansvar for å arrangere en Narvesen Tour turnering i løpet av året. Dette koordineres med klubben med tanke på turneringskalenderen.
Det er oppfordret til at alle som deltar i denne gruppen reiser og deltar på Narvesen Tour i regionen. Gruppen skal som et minimum arrangeres en felles tur til Narvesen Tour på ”bortebane”.
Det skal meldes på lag til Lag NM junior både for gutter og jenter hvis dette er mulig. Spillere som spiller og trener i klubben skal alltid prioriteres til lagene.

 


6.1.1 Uttakskriterier Lag NM junior


Spillere til Klubbens lag i Lag NM junior velges ut i to kategorier for både jentelaget (3 spillere) og guttelaget (5 spillere).


Kategori 1:

Resultater fra NGF juniorturneringer Uttak av 3 spillere for guttelag og 2 spillere for jentelag.

Spillernes snittscore (til par) i lokale, nasjonale og internasjonale turneringer for inneværende år teller med i vurderingen. Dersom en spiller i kategori 1 ikke kan stille under Lag-NM junior går plassen videre til neste på listen. For å stille i Lag NM junior må spilleren ha HCP 25.0 eller bedre.

 

Kategori 2:

Kapteinens valg Uttak av resterende spillere. Kapteinen (laglederen) og Klubbens trener tar ut resterende spillere. Det oppfordres sterkt til å også bruke resultater fra Kategori 1 ved utvelgelse av resterende spillere. Det skal være særlig grunn for avvik fra dette.
En skriftlig redegjørelse for spillervalg skal sendes leder for Sports- og Aktivitetsutvalget før laget offentliggjøres.

 

6.2 Golfgruppa


Golfgruppa omfavner alle i klubben og skal stå for et bredt tilbud til alle som ønsker å delta på trening og turnering i regi av klubben. Gruppen har som hovedansvar å skape engasjement blant alle klubbens medlemmer fra nybegynnere til etablerte golfere. Golfgruppas arbeid skal gjenspeile verdigrunnlaget til klubben og skape aktiviteter tilpasset alle.
Golfgruppas ansvarsområder er:
- Organisere treninger for alle som ønsker et aktivt tilbud gjennom klubben. Denne aktiviteten skal

   organiseres i samarbeid med Elitegruppa som har tilsvarende aktiviteter.
- Arrangere ukentlige lavterskel turneringer slik som ettermiddagsrunder (for eksempel eklektisk 9-hulls shotgun).
  Gruppen skal videre jobbe aktivt med å skape inkluderende aktiviteter, positive golfopplevelser og trivsel for

   alle på klubben.
 

6.2.1 Damegolf


For å få flere damer inn i golfen vil klubben ha ekstra fokus på denne gruppen. Det skal skapes en arena for rekrutering og aktivitet som vil gjøre det enklere for alle som ønsker. Damegolf er et initiativ i Golfgruppa for å skape et ekstra tilbud til damer som ønsker å treffes og spille golf sammen.
Denne aktiviteten styres av en egen gruppe i samarbeid med Golfgruppa sine aktiviteter. Det skal ikke være et alternativ til aktivitetene til Golfgruppa, men et supplement for de som ønsker det.


6.3 Elitegruppa


Gruppen har ansvar for å skape aktivitet for medlemmer som ønsker å spille golf på et høyere nivå. Gruppen skal på lik linje med Golfgruppa skape inkluderende aktiviteter, positive golfopplevelser og trivsel for spillere som har HCP 15.0 eller lavere.
Trones Tour er et tilbud spesielt for de som ønsker å spille brutto slaggolf. Dette er en turneringsserie som skal arrangeres av Elitegolf gruppa. Ansvarlig for Trones Tour skal koordinere aktiviteten med Turneringskomiteen når datoer skal settes for gjennomføringen.


6.3.1 Uttakskriterier Lag NM damer og herrer


Spillere til Klubbens lag i Lag NM velges ut i to kategorier for både damelaget (3 spillere) og herrelaget (5 spillere).
Kategori 1: Kvalifiseringsrunder Uttak av 3 spillere for herrelag og 2 spillere for damelag. De fem første turneringene på Trones Tour benyttes som kvalifiseringsrunder, hvor de 3 beste rundene vil være tellende. De tre/to spillerne med lavest totalscore vil være kvalifisert, så fremt disse spillerne har en snittscore under 84 slag i kvalifiseringen. Dersom en spiller i kategori 1 ikke kan stille under Lag-NM går plassen videre til neste på listen. Om en spiller ikke oppfyller uttakskravet på 84 slag, vil plassen gå over til kategori 2.

Kategori 2:

Kapteinens valg Uttak av resterende spillere. Kapteinen og Klubbens trener tar ut spillere som har vist til gode resultater i lokale, nasjonale -og internasjonale turneringer, samt tidligere resultater fra Lag-NM.
En skriftlig redegjørelse for spillervalg skal sendes leder for Sports- og Aktivitetsutvalget før laget offentliggjøres.

 

6.4 Seniorgolf


Seniorgolf består av damer og herrer fra og med det kalenderåret de fyller 50 år.
Seniorgruppa har som målsetning å bidra til et godt sportslig, sosialt og inkluderende miljø i klubben. Seniorgruppa skal spesielt lage aktiviteter for seniorer som har mulighet til å spille golf på dagtid.
Seniorgruppa arrangerer seniorrunder med 1 ellet 2 konkurranseklasser og en selskapsklasse. Denne aktiviteten er åpen for alle seniorer og er ment som et lavterskel tilbud for alle som ønsker å spille golf sammen med andre.
Seniorgruppa organiserer også aktivitetene som tilbys fra Norsk Senior Golf (NSG) hvor klubbkontakten for NSG er med i Seniorgruppens ledelse. Aktivitetene som tilbys fra NSG i vår klubb er et ekstratilbud også for medlemmer som ønsker et utvidet turneringstilbud. Medlemmer i NSG gis i tillegg tilbud på turneringer utenom klubben.
Seniorgruppa organiserer også påmelding og uttak til Lagmesterskapet hvor det oppfordres at klubben er representert med ett herrelag og ett damelag i alle divisjoner hvor klubben er kvelifisert.

 

6.4.1 Uttakskriterier Lagmesterskapet


Uttakskriteriet for spillere som tas ut til lagene i Lagmesterskapet er som hovedregel basert på handicap og minst to kvalifiseringsrunder hvis behov. Kvalifiseringsrundene arrangeres som egne runder for seniorene eller det velges ut kalenderfestede turneringer som skal være tellende. Seniorgruppens leder velger og informerer om kvalifiseringsrundene for de ulike divisjonene.
Seniorgruppens leder velger/foreslår kaptein for lagene. Kapteinen tar videre ut laget i samråd med aktuelle/kvalifiserte spillere.
Seniorgruppens leder, sammen med gruppens medlemmer setter en dato hvor uttaket skjer og informerer om dette i god tid før uttak. Uttaket er åpent for alle seniorer som ønsker å delta på lagene.
For å delta på et lag må spillerne være medlemmer i NSG. Dette medlemskapet må betales av den enkelte spiller selv, og før fristen for påmelding av laget går ut.

 

7 Støtte til turneringer


Klubben har et mål om å øke rekruteringen og den sportslige aktiviteten og da med spesielt fokus på barn og juniorgolf. Følgende tilskudd er bestemt at skal gjelde for alle som er aktive og representerer klubben i turneringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Støtte til spillere på høyere nivå


Støtte til spillere på et høyere nasjonalt eller internasjonalt nivå vil bli behandlet fra sak til sak. Hvilke spillere som får støtte fra klubben avgjøres av styret i eget styrevedtak. Det er leder for komiteen som sender inn saken til styret med begrunnelse for en eventuelt støtteordning. Klubbens styre gir en eventuell støtte med ett års varighet med mulig fornyelse i egen styresak en gang i året.


8 Klubbdommere


Golfdommere er en viktig del av den frivillige aktiviteten som gjør det mulig for NGF og arrangere turneringer i Norge. Det er alle klubbene i Norge sitt ansvar å bidra til økt rekrutering av golfdommere. Komiteen ønsker å sette fokus på dette og har som mål å legge til rette for at det blir utdanne flere dommere i Norge og i klubben.
Det er komiteen leder som har ansvar for å legge til rette for at medlemmer som ønsker dette får råd og tips til hvordan de skal gå frem for å bli dommere. Klubbens styre vil i egen styresak vurdere støtteordninger for medlemmer som ønsker å bli dommere.

 

 

Samarbeidspartnere og sponsorer

1/3

Klubbhuset/Proshop:   Vintertid  - se Golfbox

Proshop ansvarlig:      Styret

Daglig leder:              Petter Hagstrøm

Ansv.red:                   Daglig leder

golfbox.png
  • Wix Facebook page

Stiklestad Golfklubb                       Adr: Sørskagveien 2, 7655 VERDAL                  Telefon: 918 26 010 ( ikke bruk SMS)               E-post:  klubbpost@stiklestad-golfklubb.no           Web:  www.stiklestadgolf.com