HULL 8.jpeg

HULL 8.jpeg

HULL 14.jpg

HULL 14.jpg

HULL 6.jpg

HULL 6.jpg

HULL 3.jpg

HULL 3.jpg

HULL 12.jpg

HULL 12.jpg

HULL 4.jpg

HULL 4.jpg

HULL 9.jpg

HULL 9.jpg

HULL 13.jpg

HULL 13.jpg

HULL 7.jpeg

HULL 7.jpeg

HULL 18.jpg

HULL 18.jpg

HULL 15.jpg

HULL 15.jpg

HULL 2.jpg

HULL 2.jpg

HULL 10.jpg

HULL 10.jpg

HULL 17.jpg

HULL 17.jpg

HULL 11.jpg

HULL 11.jpg

HULL 5.jpg

HULL 5.jpg

HULL 1.jpg

HULL 1.jpg

HULL NR 2.jpg

HULL NR 2.jpg

HULL NR 4.jpg

HULL NR 4.jpg

HULL NR 1.jpg

HULL NR 1.jpg

Oversikt over alle hullene ved Stiklestad Golfklubb på Trones i Verdal

Ved å klikke på ønsket hull finner du informasjon og bilder om dette.

 

Banerekorder

skal settes i turnering arrangert i regi av Stiklestad Golfklubb eller Norges Golfforbund.

Rekorder satt under selskapsrunder og private turneringer vil ikke bli tellende.

 

Herrer:

Nåværende:                  Andreas Gjesteby Drammen                61 slag  NM 2013             26.07.2013

Tidligere:                        Daniel Aulin Jansen Kristiansand                66 slag    Titleist Tour          17.06.2012

 

Damer:

Nåværende:                   Cecilie Hagen Drammen                      67 slag   NM 2013           26.07.2013

Tidligere:                          Saskia Sterud Oslo                                  69 slag     Titleist Tour         17.06.2012

Lokale regler

 

 

1.Fornminne hull 1 (til venstre for green) og hull 7 (foran green,

   grense utgjøres    av klippekant), er merket som fornminne med blå

   staker med grønn topp.

   Fritak skal tas i henhold til regel 25-1 og ny ball spilles fra droppesonen.

   STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

   Matchspill - Tap av hull; Slagspill -      To slag

 

2.Maurtuer defineres som grunn under reparasjon med spilleforbud.             Fritak skal    tas etter regel 25-1.

   STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

   Matchspill - Tapt hull. Slagspill - To slag.

 

3.Stein i bunker er flyttbare hindringer.

    Fritak etter regel 24-1

 

 4.Trær med støttepinner er uflyttbare hindringer.

     Fritak etter regel 24-2.

 

 5.Vei/sti til venstre for hull 4:

    hvite staker til høyre for veg (OB).

    Spill ny ball med 1 straffeslag

 

 6.Plugget ball:

    Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet.

 

 7.Avstandsmålere:

   For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon

   om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander.

   Hvis en spiller under en    fastsatt runde bruker et utstyr for måling

   av anstander som er laget for å beregne eller måle andre

   forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling,

   vindstyrke, temperatur, etc), bryter spilleren regel 14-3,

   hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en

   slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

   STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3:

   Matchspill - diskvalifikasjon. Slagspill - diskvalifikasjon.

 

 

Henstillinger:

Grunneier tillater ikke ferdsel i åkeren til venstre for hull 4.

Fornminner er fredet etter Norsk lov. Det er derfor ikke tillatt å oppholde seg i fornminnene som er nevnt i lokal regel nummer 1.

Out of Bonds (OB) mellom hull 6 og hull 7 gjelder kun ved spill på hull 6

Out of Bonds mellom hull 16 og 13 gjelder kun ved spill på hull 16

 

Banemerking:

 

Utenfor banen:                                          Hvite merker/staker

GUR:                                                        Blå staker, hvite eller blå linjer

Forminne:                                                 Blå staker med grønn topp

Vannhinder:                                              Gule staker

Sidevannshinder:                                     Røde staker

 

150 meter til senter green:                      

Sorte/gule staker til høyre for fairway;                                                                 steiner til venstre for fairway: gult merke                                                            

midt i fairway

 

 

Samarbeidspartnere og sponsorer

1/3

Klubbhuset/Proshop:   Vintertid  - se Golfbox

Proshop ansvarlig:      Styret

Daglig leder:              Petter Hagstrøm

Ansv.red:                   Daglig leder

golfbox.png
  • Wix Facebook page

Stiklestad Golfklubb                       Adr: Sørskagveien 2, 7655 VERDAL                  Telefon: 918 26 010 ( ikke bruk SMS)               E-post:  klubbpost@stiklestad-golfklubb.no           Web:  www.stiklestadgolf.com