Oversikt over alle hullene ved Stiklestad Golfklubb på Trones i Verdal

Ved å klikke på ønsket hull finner du informasjon og bilder om dette.

 

Banerekorder

skal settes i turnering arrangert i regi av Stiklestad Golfklubb eller Norges Golfforbund.

Rekorder satt under selskapsrunder og private turneringer vil ikke bli tellende.

 

Herrer:

Nåværende:                  Andreas Gjesteby Drammen                61 slag  NM 2013             26.07.2013

Tidligere:                        Daniel Aulin Jansen Kristiansand                66 slag    Titleist Tour          17.06.2012

 

Damer:

Nåværende:                   Cecilie Hagen Drammen                      67 slag   NM 2013           26.07.2013

Tidligere:                          Saskia Sterud Oslo                                  69 slag     Titleist Tour         17.06.2012

Lokale regler

 

 

1.Fornminne hull 1 (til venstre for green) og hull 7 (foran green,

   grense utgjøres    av klippekant), er merket som fornminne med blå

   staker med grønn topp.

   Fritak skal tas i henhold til regel 25-1 og ny ball spilles fra droppesonen.

   STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

   Matchspill - Tap av hull; Slagspill -      To slag

 

2.Maurtuer defineres som grunn under reparasjon med spilleforbud.             Fritak skal    tas etter regel 25-1.

   STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

   Matchspill - Tapt hull. Slagspill - To slag.

 

3.Stein i bunker er flyttbare hindringer.

    Fritak etter regel 24-1

 

 4.Trær med støttepinner er uflyttbare hindringer.

     Fritak etter regel 24-2.

 

 5.Vei/sti til venstre for hull 4:

    hvite staker til høyre for veg (OB).

    Spill ny ball med 1 straffeslag

 

 6.Plugget ball:

    Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet.

 

 7.Avstandsmålere:

   For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon

   om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander.

   Hvis en spiller under en    fastsatt runde bruker et utstyr for måling

   av anstander som er laget for å beregne eller måle andre

   forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling,

   vindstyrke, temperatur, etc), bryter spilleren regel 14-3,

   hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en

   slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

   STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3:

   Matchspill - diskvalifikasjon. Slagspill - diskvalifikasjon.

 

 

Henstillinger:

Grunneier tillater ikke ferdsel i åkeren til venstre for hull 4.

Fornminner er fredet etter Norsk lov. Det er derfor ikke tillatt å oppholde seg i fornminnene som er nevnt i lokal regel nummer 1.

Out of Bonds (OB) mellom hull 6 og hull 7 gjelder kun ved spill på hull 6

Out of Bonds mellom hull 16 og 13 gjelder kun ved spill på hull 16

 

Banemerking:

 

Utenfor banen:                                          Hvite merker/staker

GUR:                                                        Blå staker, hvite eller blå linjer

Forminne:                                                 Blå staker med grønn topp

Vannhinder:                                              Gule staker

Sidevannshinder:                                     Røde staker

 

150 meter til senter green:                      

Sorte/gule staker til høyre for fairway;                                                                 steiner til venstre for fairway: gult merke                                                            

midt i fairway

 

 

Samarbeidspartnere og sponsorer

1/3

Klubbhuset/Proshop:   Vintertid  - se Golfbox

Proshop ansvarlig:      Styret

Daglig leder:              Petter Hagstrøm

Ansv.red:                   Daglig leder

  • Wix Facebook page
golfbox.png

Stiklestad Golfklubb                       Adr: Sørskagveien 2, 7655 VERDAL                  Telefon: 918 26 010 ( ikke bruk SMS)               E-post:  klubbpost@stiklestad-golfklubb.no           Web:  www.stiklestadgolf.com